• 0505 521 0404
 • info@performproje.com
 • Sezenler Caddesi Cihan Sokak No:29/10 SIhhıye/ANKARA

Faaliyetlerimiz

PROJE DANIŞMANLIĞI

 • Sağlık Projeleri
 • Çevre Danışmanlığı
 • Eğitim Projeleri
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Proje Müşavirliği
 • Tarım Projeleri
 • AB Kalkınma Ajansı Projeleri
 • Proje Yürütücülüğü İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi 
 • Diğer Çalışmalar

AB LDV Projeleri

Yeniden düzenlenmesi gereken niyet ve taahhütname ekte. Birde katılacak olan arkadaşlar aşağıdaki linke cv.lerini bıraksınlar.
İyi çalışmalar.

Yerleştirme Tarihi: 26 Nisan – 15 Mayıs 2010  (3 Hafta)
Gidilen Ülke: Almanya – İspanya

Projenin amacı


İş sağlığı ve güvenliği konularında uzman personelin yetiştirilmesi, Türkiye’de henüz uygulaması olmayan REACH sisteminin Avrupa düzeyinde incelenmesi, üretimden depolamaya, depolamadan tüketim aşamasına ve oluşan kimyasal atıkların bertarafına kadar kimyasallarla yapılan çalışmalarda ve özellikle laboratuarlarda kimyasal risklerin önlenmesi konusunda katılımcılara yön göstermek ve bu konudaki temel bilgileri aktarmaktır.

Bu eğitim projemiz “Anadolu Çalışanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ANÇADER)” tarafından hazırlanmış olup, “T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı”na bağlı “Ulusal Ajans” tarafından yürütülen Avrupa Birliği hibe fonlarıyla desteklenmektedir.

 

GREAT – Stakeholder Interview Information

 • Prior to the interview you should ask the interviewee to fill in the “Interview Details” form given on the next page, and ask them to sign it to confirm that they are happy that the interview and any supplementary materials which they might give us may be published by the GREAT project.
 • Here is an “Interview Script” template to help guide you through the interview.  You may also like to give this to the interviewee in advance so that s/he can prepare any answers in advance and have to hand supplementary materials when you carry out the interview. However, please feel free to deviate from this script if you feel it doesn’t fit the situation you are in.
 • At the beginning you should also give some information on the GREAT project, its objectives and the aim of the interview.
 • You should estimate the interview time around half an hour.  If it is carried out in a language other than English you should provide a summarised transcript in English.
 • At the end of the interview you should ask, if the person is interested to get information on further project activities, participate on national training and seminars or take part at the international events.

INTERVIEW DETAILS

(To be filled in prior to the interview)

Partner carrying out the Interview 
Name of Interviewee (@ email)Kalite2000@hotmail.com,
Organisation (name and address):PERFORM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KALİTE VE VERİMLİLİK MERKEZİFevzi Çakmak-1 Sok. No:7/14 Kızılay/Ankara
Interviewee’s position: (e.g. manager, trainer, etc.)M. Akif Güven  (Eğitim direktörü)
Date:01.02.2012
Local:Ankara

Short description of Organisation:

İnsan yetenek ve performansı ile tüm hak ve özgürlüklerin evrensel standartlara uygun olarak kullanımına yönelik her türlü faaliyeti yürütmek.Ulusal ve uluslar arası düzeydeki eğitim ve araştırma kuruluşlarının program ve çalışmalarına katılmak, faaliyetlerini izlemek, işbirliği yapmak, proje üretmek. İnsan sağlığının korunmasına yönelik eğitici çalışmalarda bulunmak, sağlık eğitimini yaygınlaştırmak, işçi sağlığı ve iş güvenliğine sağlanmasına ve bilinçli bir toplum oluşumuna katkıda bulunmak. Kamuoyu araştırmaları yapmak, istatistikî bilgiler toplamak,  Internet, ses, görüntü, basın-yayın, telekomünikasyon ve her türlü iletişim araçları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek. Stratejik araştırmalar yapmak, kamu ve özel kuruluşlarda anket düzenlemek, kapalı ve açık alanda kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek.Doğal hayatın korunması,  Ülkemizde çevre verilerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çok değişik formatlarda ve farklı ortamlarda tutulması nedeniyle sağlanamayan ulusal standardın oluşturulması ve Ulusal Çevre Veri Tabanı Sisteminin Oluşturulması.

Training disciplines:

Ulusal ve uluslar arası düzeydeki tüm kurum ve kuruluşların veriye ulaşmada ve bunları kullanmada etkin eğitim desteği sağlamak.

Can you give specific examples of training areas / activities which can be discussed in the interview?

(e.g. specific training topics/ pedagogical approach: group work, simulations, assessments, performances)

 Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında “Sigara Dumanından Temiz Nefese” projesiOkul ve Dersanelerde zararlı madde alışkanlıklarının önlenmesine yönelik çalışmalarMilli Eğitim Bakanlığı Ankara ve çevresinde Rehberlik çalışmasında yeniden yapılanma. Okul ideresi, aile ve öğrenci işbirliğinin sağlanması.Ulusal ve uluslaraarası kaynakların (AB-Merkezi Finans ve İhale Birimi, Dünya Bankası Sağlık, ve Milli Eğitim Bakanlıkları bütçe ve fon kaynaklı) eğitim, çevre ve sağlık projeleri yapmak.

Do you have a demonstration video or still images related to your organisation or work which could be published in the GREAT project?

Yes

No

By signing this document you agree that the interview and any supplementary materials which you give may be published by the GREAT project.

Name:                   M. Akif Güven

Signature:______________________________

Date:      01.02.2012_________________

Suggested Interview Script

 1. Give us a brief overview of your organisation / work area?
Eğitim, sempozyum, panel, kongre, uygulama çalışmaları, toplam kalite yönetimi uygulamaları, her türlü analiz, çeşitli mükemmellik modelleri, kalite belgeleri, araştırma, inceleme, gözlem, yayın, yazılım basım, tasarım, kitap, gazete, dergi, broşür, kişisel gelişim, beceri kazanımı ve performans artırıcı eğitim faaliyetleri, istatistiki bilgiler toplamak, CE markalama ve Çevresel Etki Değerlendirmesi raporlarını hazırlama, Kalite ve çevre yönetim sistemlerini kurma çalışmaları yapar.
 1. In which topics / areas you provide training?
 Toplam Kalite YönetimiRehberliği EğitimiPsikolojik DanışmanlıkYönetim DanışmanlığıDil EğitimleriUlusal ve Uluslar arası Projeleri 
 1. Who is the training aimed at?
 Eğitimler başta toplumun dinamikleri öğrenci ve öğretmenlere, ekonomiye yön veren sanayici, brokrat ve tüm kesimlere
 1. How does an individual engage with this training?  (e.g. classes, online, combination)
 Birey eğitiminden ziyade 20 kişiden az olmamak üzere sınıf salon ve toplantı merkezlerinde toplu eğitimlere önem verilir. Bundaki amaç kısa sürede tüm toplum katmanlarını bilgilendirmek.
 1. Do you use any digital or non digital games as part of your training? (if yes, which, for what purpose and what is your experience?)
  1. Were there any barriers to implementation?
  2. How has this activity benefited the overall learning experience of the students?
 Dernek özürlü gurubuna yönelik çalışmalarına uygulamayı planlamaktadır.
 1. For which topics / competences could you think of using digital games as part of the training material?
 Her özürlü gurubuna ayrı materyal oyunlarla, sıkılmadan fiziksel ve zeka yeteneklerinin gelişimini sağlamayı hedeflemektedir.
 1. Can you think of some specific examples of educational activities which could be carried out / supported by digital games?
  1. What is the activity and who is it aimed at?
  2. What are the outcomes? (How was it received by staff and students?)
  3. Could you think of any possible problems?
 Başta özürlü guruplar olmak üzere okul öncesi gurpların eğitiminde kullanılması hedeflenmektedir.
 1. What in your opinion are the benefits and disadvantages of using digital games for training?
  1. benefits
  2. disadvantages / challenges
 Uygulanacak olan Dijital oyun materyalleri zeke düzeyinin artmasına, fiziksel yeteneklerin artmasına katkı sağlar. Zorlukları yaş, zeka ve özür düzeyine göre guruplandırma zorlukları bulunmaktadır. 
 1. What is your vision for innovative ways of providing training for your target groups?
 Yukarıda belirtilen hedef grupları toplum desteğine ihtiyaç duyulan kesim olup, diğer toplum bireyleriyle eşit yaşam kalitesi sağlamak için yenilikçi bir yaklaşımla onların noksanlıklarını tamamlamada dijital, elektronik destek sağlamak. 

Thank you very much for your collaboration!

ANADOLU ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE REACH UYGULAMALARI HAKKINDAKİ

2009-1-TR1-LE002-07017 AB PROJEMİZ

NİHAİ RAPORU

ANÇADER tarafından yürütülen ve TÜTEV’in de ortağı olduğu AB Leonardo Da Vinci Programı kapsamında gerçekleştirilen “Tehlikeli Kimyasalları Yönetimi ve REACH Uygulamaları” konulu projemizin raporudur.

00

Avrupa Birliği tarafından üye ve aday ülkelerin kaynaşmasını, mesleki eğitim seviyelerinin aynı standarda getirilmesi amacıyla başlatılan hayat boyu öğrenme programı Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bu program çerçevesinde mesleki kalitenin geliştirilmesinin yanı sıra yeniliklerin teşvik edilmesi de hedeflenmektedir.

Program dahilinde hazırlanan projeler ile proje katılımcıları hem mesleki alanda yeterliliklerini hem de bir başka ülkenin kültürünü öğrenme fırsatı yakalamaktadır. Bu fırsatların ve yeniliklerin farkında olan ANADOLU ÇALIŞANLARI EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (ANÇADER) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen ve Ulusal Ajans ile ortak yürütülen, 2009-1-TR1-LEO02-07017 sözleşme no’lu “TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ VE REACH UYGULAMALARI” konulu proje başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Proje, iki akış şeklinde gerdekleştirilmiştir:

Birinci Akış:

Hareket Tarihi : 26 Nisan 2010 – 16 Mayıs 2010

Gidilen Ulke : ALMANYA – Augsburg

Katılımcı Sayısı : 25 kişi

İkinci Akış :

Hareket Tarihi           : 26 Nisan 2010 16 Mayıs 2010

Gidilen Ulke ve Şehir : İspanya – Valencia

Katılımcı Sayısı         : 10 kişi

isp_5

İlk  akış; Kendini geliştirmek isteyen, Avrupa’daki sistemi incelemek tekniklerini öğrenmek isteyen teknik elemanlardan oluşan 25 kişilik katılımcı grubuyla Almanya’nın Augsburg şehrinde 26 Nisan 2010 – 26 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleşti.

Augsburg, Bavyera eyâletinin güney-batısında yer almaktadır. Augsburg Almanya’nın en eski şehirlerinden biri olma özelliğine sahiptir ve ayrıca Münih ve Nürnberg’den sonra Bavyera eyâletinin en kalabalık şehridir., Avusturya sınırında, Alplerin eteklerin de küçük ve güzel bir şehir, bulunduğu konum itibariyle tarihi ve doğasıyla grubumuzu hemen büyüsü altına aldı.

İnsan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan kimyasalların sınırlı ve kontrollü kullanımının sağlanması ve riskleri kontrol edilemeyen kimyasalların yasaklanması yönünde uluslar arası çalışmalar yoğunlaştırılmış ve mevcut yönetim sistemlerinde önemli değişikliklere gidilmiştir.

Kimyasallar sektörünün gelişmesinden ekonomik bakımdan yaralanırken, insan sağlığına ve çevreye olası zararlı etkilerinden yeterli korunmanın sağlanması amacıyla AB, kimyasalların test edilmesi ve risk değerlendirmelerinin yapılması, kimyasalların kullanıcıları ile halk arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve en tehlikeli kimyasallara ilişkin kısıtlayıcı önlemlerin alınmasına dayanan bir kimyasallar politikası (reach) oluşturmuştur. Kimyasallar politikasının Tükiye’de ve çalışma ortamlarında uygulanması ile olası meslek hastalıklarının büyük ölçüde önüne geçilmiş olacak ve bu çalışmalar iş güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Projenin Yurtiçi ortakları; Sincan Etimesgut Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Perform İnsan Kaynakları Yönetimi Kalite ve Verimlilik Merkezi, Hasta Güvenliği Derneği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’dür. Projenin en önemli ortağının İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olması nedeniyle ve çalışma yaşamındaki kimyasalların yönetimi konusunda bilgi edinilmesi amacıyla kurumumun projeye katılımı büyük önem arz etmektedir.

Seminer : “YENİLENEBİLİR ENERJİ ve METOTLARI”

HIDROJEN

Hidrojen (Yunanca: _δρογόνο = su yapan; Osmanlıca müvellidülmâ = su yapan), element sembolü H olan, 1 atom sayılı kimyasal elementtir. Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir Petrol yakıtlarına göre ortalama 1,33 kat daha verimli bir yakıttır. Buna karşın, enerji olarak kullanılabilmesi için doğadaki bileşiklerden ayrıştırılması gerekir. Üretilmesi de göz önünde bulundurulduğunda petrol gibi hazır yakıtlar kadar kârlı değildir

Güneş enerjisi veya Güneş erkesi, Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojidir. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir, ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgâr Gücü, dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. Günümüzde dünyadaki kullanım oranının çok düşük olmasına karşılık, 2020 yılında dünya elektrik talebinin %12’sinin rüzgâr enerjisinden karşılanması için çalışmalar yapılmaktadır. Günümüzde rüzgâr enerjisinden üretilen toplam güç 159.213 MW civarındadır. Dünya’da rüzgârdan enerji üretiminin %36,3’ü Almanya’da gerçekleşmektedir. Almanya toplamda 14.612 MW güç üretmektedir ve Almanya’nın elektrik enerjisi ihtiyacının % 5,6’sını karşılamaktadır. Rüzgâr gücünden en çok yararlanan diğer ülkeler sırasıyla İspanya, ABD, Danimarka, Hindistan, Hollanda, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Çin’dir. Diğer tüm ülkeler toplamda 3.756 MW’ lık güç üretimi ile % 9,3 paya sahiptirler.

DALGA ENERJİSİ

Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgaların yarattığı itme gücünden yararlanan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Dalga enerjisinde, dalgalar için özel tasarlanmış türbinler yardımıyla elektrik üretilir. Dalga türbininde, dalgaların itme gücü ile hava içeride sıkışır. Türbin, geniş çaplı boru şeklindedir ve havanın çıkma delikleri türbinin yukarısındadır. Dolayısıyla yüksek basınçla yukarı doğru çıkan hava akımı, türbinleri çalıştırır. Böylece elektrik üretilir.

JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

BIOYAKIT

Bioyakıtlar kısa süre önce yaşamış organizmalar ya da onların metabolik çıktılarından elde edilir. Petrol, kömür gibi doğal yakıtlar ya da nükleer yakıtlardan farklı olarak, yenilenebilir enerji kaynağıdırlar. Bioyakıtların bir diğer tanımı ise, “içeriklerinin hacim olarak en az %80’i son on yıl içerisinde toplanmış canlı organizmalardan elde edilmiş her türlü yakıt”tır.

GERİ DÖNÜŞÜM

Avrupa’daki plastik örgütlerinin hazırlamış olduğu rapora göre; 2008 yılında Avrupa da kullanılan tüm plastik ambalajların yüzde 29’u, hedeflenen yüzde 22,5’lik oranı da geçerek geri dönüştürüldü. Geri dönüştürülen plastik ambalajlar çevrenin korunmasını sağladığı gibi ekonomik olarak da ülke ekonomisine değer katıyor.

EuPR (Avrupa Plastik Geri Dönüşümcüleri Birliği), PlasticsEurope (Avrupa Plastik Üreticileri Birliği) ve EPRO’nun (Avrupa Plastik Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Organizasyonları Birliği) birlikte hazırladıkları rapor, Avrupa’nın geri dönüşüm konusundaki başarısını ortaya koyuyor. Rapora göre geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’ne bağlı Almanya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, İsveç, Avusturya, İsviçre, Norveç, Hollanda ve Slovenya’da tüketilen plastik ambalajların yüzde 30undan fazlası geri dönüştürüldü.

PLASTİK HAMMADDE

2009 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde üretiminin 334.700 ton olarak gerçekleştiği ve üretimin 2009 yılı sonunda 2008 yılı seviyelerinde ve yaklaşık 670.000 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2008 yılında 3,9 milyon ton ve 7,3 milyar ABD $ olan plastik hammadde ithalatı, 2009 yılının ilk 6 ayında 1,8 milyon ton ve 2,2 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiş olup aynı trendle devamı halinde 2009 yılı sonunda 3,6 milyon ton ve 4,5 milyar ABD $ olarak gerçekleşeceği ve 2008 yılına kıyasla ithalatın miktar bazında %7,4 değer bazında da %39 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

REACH Nedir?

REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören yeni bir Avrupa Birliği mevzuatıdır. 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir ve bir dizi AB Yönetmelik ve Tüzüğünü kapsamakta ve onları tek bir sistem altında toplamaktadır.

REACH – AB’nin yeni kimyasal Yönetmeliği:

REACH, AB’nin kimyasallarda 2007 inin 6nci ayından itibaren yürürlüğe giren yasa düzenlemesi AB de kimyasalların kontrolü ve kimyasal yasal düzenleme ile çevreye ve insan sağlığında bir paradigma değişimine yönelik bir kanundur.

REACH kısaltılmış anlamı: R= Registration, E= Evalution and A=Authorisation of CH=Chemicals

Registration,Evalution and Authorisation of Chemicals (Bilgilendirme,Degerlendirme, ve Kimyasallarin yasal izni)

REACH’in önemli bir bölümü, üretici ve ithalatçı/ihracatçılarının maddelerini merkezi bir Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmeleridir. Bir kayıt paketi, madde hakkında standart bir dizi veri ile desteklenecektir. İstenen verinin miktarı, üretilmek ya da sunulmak istenen maddenin miktarıyla orantılıdır.

Eğer maddenizi kaydettirmezseniz, bu durumda bunlar hakkındaki veriler üzerinde yer almayacağından sonuçta bu ürünleri yasal olarak AB’de üretemeyecek veya AB piyasasına sunamayacaksınız, yani veri yoksa,pazar da olmayacak!

Amaçları

REACH’in bir kaç amacı vardır:

 • Çevre ve insan sağlığını, kimyasal kullanımından yüksek düzeyde korumayı sağlamak.
 • Kimyasalları piyasaya süren insanları (üretici ve ithalatçı/ ihracatçı) kullanım amaçlarına ilişkin risklerin anlaşılması ve yönetiminden sorumlu tutmak.
 • Maddelerin AB pazarında serbest hareketini sağlamak.
 • AB kimya sanayinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması.
 • Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesi için alternatif yöntemleri özendirmek. Ör. QSAR ve read across (çapraz okuma).

“Yüksek Önem arz eden” olarak addedilen özelliklere sahip madde üretmek veya piyasaya sunmak isteyen sanayiciler, izin başvurusu yapmak zorunda kalacaklardır. Helsinki’deki Avrupa Kimyasallar Ajansı, 1 Haziran 2009’da izne tabi maddeler listesini yayımlayacaktır. Bu tür bir maddeyi piyasaya sunmak ya da kullanmak isteyen şirketler, AKA’ya izin başvurusu yapmak zorundadırlar. İzin konusundaki kararlar, Avrupa Komisyonu tarafından alınır. Başvuru sahipleri, bu maddelerin kullanımından kaynaklanan risklerin etkin olarak kontrol edileceğini ya da sosyo-ekonomik yararının getireceği risklerden fazla olduğunu göstermek durumundadırlar. Başvuru sahipleri aynı zamanda daha güvenli uygun alternatifler veya teknolojiler olup olmadığını incelemelidirler. Eğer varsa bu durumda ikame edici bir plan hazırlamaları, yoksa araştırma ve geliştirme etkinliklerine (varsa) ilişkin bilgiyi sağlamaları gerekir.

TEKNİK GEZİ: AUGSBURG İÇME SUYU TESİSLERİ

Teknik gezide Augsburg içme suyunun hangi kaynaklardan elde edildiği, ne gibi işlemlere tabi tutulduktan sonra şehre verildiği anlatılarak yerinde inceleme yapıldı. Tesiste yer altındaki su seviyesini ölçen aletler bulunmaktadır. Mevcut bulunan 3 toprak tabakasından killi toprağın altından içme suyu karşılanmaktadır.

1

Şekil 6: Suyun çıkarıldığı yer altı modeli

İçme suyu yeraltında 3-10 m arasında elde edilebilmektedir ve bu su Augsburg’un su ihtiyacını karşılayabilmektedir.

2

Şekil 7: Suyun yeraltında hangi mesafede olduğunun tespit edilmesi

Yeraltından su, borularla tahliye olmakta ve bakterilere karşı korunma sağlamak için çimentolanmış boru kullanılmaktadır. Boruların toplam uzunluğu Augsburg çevresi kadardır (900 km). 44 milyon litre su, 2 saat boyunca Augsburg’un su ihtiyacını karşılayabilmektedir.

Su, altı kum ve üstü çakıl dolu bir kanaldan günde 20 metre ilerleyerek 5-10 km’lik bir yolu geçtikten sonra arıtma tesisine gelmektedir. Arıtma tesisine gelen suyun filtrelemeye tabi tutularak temizlenmesi sağlanmaktadır. Suyun yükseldiği zamanlarda su analizlerine göre suda bakterilerin yoğunlaştığı anlarda suyun kızılötesi ışınından geçirilerek bakterilerin öldürülerek suyun temizlenmesi sağlanmaktadır.

Suyun kontrolünü yapmak amacıyla elde edilen sudan numune alınarak her gün analizi gerçekleştirilmektedir. Ağır metaller analizleri ise harici laboratuarlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Arıtma tesisine gelene kadar suyun geçtiği arazi sahipleriyle anlaşma yapılarak ve su ve idaresi tarafından bir miktar para ödenerek, suyun geçtiği bölgelerde tarımla uğraşanların arazilere gübreleme ve pestisit gibi kimyevi ilaçlama yapmamaları sağlanmaktadır.    

3

Şekil 8: Kızılötesi ışınlar ile bakterilerin öldürülmesi

Bu aşamadan sonra su, dinlenme havuzlarına gelmekte ve buradan da pompalar ile şehre beslenmektedir.

4

Şekil 9: Dinlendirme havuzu

TEKNİK GEZİ BMW ÜRETİM MERKEZİ

                    Bu gezide BMW otomobillerin ilk yapım aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan tüm aşamaları görmek üzere Münih’te yer alan üretim merkezi ziyaret edilmiştir. Burada bir otomobilin raylı sistem üzerinde gövde saçlarının birbirine kaynakla tutturulması, gövdenin tamamının astar boya ve gerçek boyasının yapılması, ön-arka ve yan camlarının takılması vb. işlemlerinin robotlar tarafından nasıl yapıldığını, insan eli değmeden robotlar tarafından nasıl imal edildiğini takip ederek gördük. İlk aşamada farikaya gelen saclar üretilecek parçanın kalıbına uygun olacak şekilde kademe kademe preslenmektedir. Preslenen parçalar kaportayı oluşturmak ve birbirine birleşmek üzere montaj bölümüne geçerek robotlar ile vidalanmaktadır. Vidalamadan sonra gerekli yerlerin kaynağının yapılması için kaynak bölümüne geçmekte ve aynı anda 4-5 robot ile kaynaklarının yapılması sağlanmaktadır. Kaynakları yapılan çerçeveler daha sonra boya bölümüne gitmektedir. Boyama işlemi de insan eli değmeden robotlar ile yapılmaktadır. Homojen bir boyama işlemi için çok ince püskürtme yapılmaktadır. Bu alan camekan ile kapatılarak dışarı herhangi bir gürültü ve kimyasal madde çıkması engellenmiştir. Ayrıca bu alanın altından su akıntısı sağlanmıştır. Boyama esnasında alanın üzerine yüksek basınçlı hava verilerek boyama sırasında havaya karışan boya artıkların altta akan suya karışması sağlanmıştır. Bu sayede kimyasal madde kontrolü sağlanmaktadır aynı zamanda suyun arıtılması ile geri dönüşüm de sağlanabilmektedir. Boyadan çıkan araçlar, son aşamada gövde ile motor kısmının birleşmesi, koltukların takılması, elektrik kabloları, farlar vb. aygıtların bağlantılarının vidalama işlemleri için montaj bölümüne gitmektedir. Buradaki işlemler insanlar tarafından yapılmaktadır. Bütün işlemleri tamamlanan araçlar daha sonra test edilerek piyasaya sürülmektedir. BMW üretiminin hemen hemen %80’i tam otomasyonla yani robotlar tarafından gerçekleştirilmektedir. İnsan gücünü en fazla montaj hattında görülmektedir. Fabrikada yaklaşık 3000 kişinin çalışmakta ve günlük ortalama 900 adet araç üretilmektedir.

                    BMW FABRİKASI MİHMANDARIMIZLA GEZİ SONRASI HEDİYEMİZİN TAKDİMİ

                                 BMW FABRİKSI TEŞHİR SALONU VE MÜZE BÖLÜMÜ

TEKNİK GEZİ: MAN GEMİ MOTORLARI ÜRETİM MERKEZİ

MAN gemi motorları üretim merkezinden önce, MAN müzesi ziyaret edilmiştir. Burada üretilen ilk dizel motor, matbaa gibi makinalar görülerek MAN’ın tarihsel gelişimi sunusu yapılmıştır.

5

Şekil 10: MAN müzesi

MAN fabrikası merkezi Augsbur’da bulunmaktadır. MAN, adını Augsburg ve Nürnberg Makine Fabrikası anlamına gelen “Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg” ifadesinin baş harflerinden almıştır. Augsburgda gemi motorları üretim merkezi bulunmaktadır. Burada devasa motorlar üretilebilmektedir ve üretim seri halde değil, istek üzerine istenilen özelliklerde yapılmaktadır. MAN üretim merkezinde 20 yıldır herhangi bir ölümlü iş kazası meydana gelmemiştir.

TEKNİK GEZİ: FUJİTSU DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ÜRETİM MERKEZİ

Merkezi Augsburg’da bulunan Fujitsu dizüstü bilgisayar üretim merkezi ziyaret edilmiştir. Üretim merkezine bilgisayar elektronik devre parçaları genel olarak hazır halde gelmektedir ve bu parçaların montajı burada yapılarak dizüstü bilgisayar olarak, testlerinin yapılmasının akabinde piyasaya sürülmektedir.

TEKNİK GEZİ: AUGSBURG ATIK SU ATIRMA TESİSİ

Bu gezide Augsburg atık sularının nasıl bir arıtma işlemine tabi tutulduğu yerinde incelenmiştir.

6

Şekil 11: Atık su arıtma tesisi

Tesiste saniyede 2000 l su arıtılmaktadır. Arıtılan atık su direkt olarak ırmağa verilmektedir. Arıtma tesisi bünyesinde bir adet laboratuar bulundurmaktadır. Bu laboratuarda CO2, P ve NO2 ayrıştırılmaktadır. Ağır metallerin tespit için 50 farklı yöntemle 50 farklı element ölçülerek çözünmüş ve çözünmemiş ağır metaller incelenmektedir. Örneğin kurşunda 1 litrede 1 mg kurşun olmalıdır ve bu şekilde tespit edilebilmektedir. Augsburg’da atık miktarının çok olduğu fabrikalarda kendi atıklarını arıtan sistemler bulunmaktadır. Laboratuarda yapılan analiz sonucunda atık miktarının sınır değerini aştığı durumlarda firmalara para cezası verilmektedir.

Tesiste tüm işlemler sonucunda % 98 oranında temizlenmiş su elde edilebilmektedir. İlk aşamada atık sudan katı atıklar ayrılmaktadır.

7

Şekil 12: Katı atıklar

Bu aşamadan çıkan atık su, havuzlarda dinlendirilmektedir. Dinlendirme sonucu kum gibi atıklar çökmekte, yap gibi atıklar da suyun yüzeyinde birikmektedir. Çöken kum ve biriken yağ atıkları suyun altından ve üstünden alınmaktadır. Bu katı atıklar daha sonra yakılmaktadır ve yanma işlemi sonrası çıkan gaz ısınmada kullanılmaktadır. Dinlendirilen su daha sonra döner makinalarda çevrilerek suyun havalandırılması sağlanmaktadır. Döner makianlardan sonra su yine havuzlara alınmaktadır suya oksijen verilmesi ile tekrar havalandırılması sağlanarak biyolojik arıtma sağlanmaktadır.

8

Şekil 13: Suya oksijen verilmesi

Suya verilen oksijen, sudaki mikroorganizmaların yaşaması için gereklidir ve sudaki kirlilikler bu mikroorganizmalar tarafından temizlenmektedir. Bu havuzlarda temizlenen su artık nehre geri beslenebilmektedir. Nehre geri bırakma sırasında ise kurulan sistem ile elektrik enerjisi elde edilmekte ve bu enerji ile de tesisin elektrik enerji ihtiyacı karşılanmaktadır.

KÜLTÜREL GEZİ – AUGSBURG ÜNİVERSİTESİKültürel kapsamında Augsburg üniversitesi ziyaret edildi. Burada Almanya da ki eğitim sistemi ve sosyal yapı hakkında bilgi alındı. Almanca: Universität Augsburg) Almanya’nın Augsburg kentinde yer alan bir yükseköğretim kuruluşudur. 1970 yılında kurulan üniversitede, 7 fakülte bulunmaktadır. Üniversite bir kampus üniversitesi olup 14.000 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %12’si yabancı uyruklu öğrenci olup (1.700), bu oran diğer Alman üniversitelerine oranla oldukça yüksektir. Bu sayı üniversitenin enternasyonal bir üniversite niteliğini taşıdığını göstermektedir.

KÜLTÜREL GEZİ – SALZBURG GEZİSİ: Grubumuzu, Salzburg şehrine düzenlenen gezi, doğası ve tarihiyle ayrı bir aleme götürdü. Salzburg, Avusturya’nın orta-kuzey kesiminde yerleşim bölgesidir. Avusturya’nın bır eyâletidir. 150.000’lik nüfusuyla Avusturya’nın 4. büyük şehridir. Alp dağlarının eteğinde, Almanya sınırında, Viyana’nın 270 km. batısında yer alan aynı adlı eyaletin merkezidir.

Salzach nehrinin kenarında yer alan bu kent, adını buranın ilk sakinlerinin hayatını kazandıkları zengin tuz çökeltilerinin almıştır.

Başlıca sanayi kolları arasında çalgı yapımcılığı, bira yapımcılığı, dokuma sanayi, çeşitli makineler ve elektrikli gereçler yapımı, basım ve yayımcılık v.b. sayılabilir. Ama başlıca gelir kaynağını turizm oluşturmaktadır. Mozart’ın doğum yeri olan kent, her yıl düzenlenmekte olan Salzburg Festivali ile binlerce klasik müzik hayranını kendisine çekmektedir.

İkinci akış ise İSPANYA’nın Valencia Şehrinde 26 Nisan – 16 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi

EMARSA:

Valencia’da  Emarsa Arıtma Tesisi gezildi. Jose Bey bize bilgi verdi. Kimya Laboratuarı gezildi. Arıtma havuzları başında teknik ziyaret yapıldı. Şehir kanalizasyon suyu, tarımsal sulama seviyesine kadar arıtılmaktadır. Arıtma safhaları ayrıntılı olarak incelendi. Otomasyon sistemi ve çıkış diyagramı incelendi.

isp_4
isp_2

AITEX :  Önce firma hakkında tanıtıcı bir sunum izlendi(Patermada). Carmen Jovar tarafından bilgi verildi ve ayrıca onun sorumluluğunda ilgili departman sorumlularından bilgi alındı. Bu tesiste tekstil ile ilgili her türlü laboratuar incelendi. Agredite olmuş laboratuarlarda deney ve gözlemler incelendi. Tekstil ürünleri yıpranma , yanma, aşınma, kopma, tüylenme, koku emme testlerine tabi tutulmakta olup, bunlar hakkında bilgi alındı

ACTECO : Valencia katı atık tesisi gezildi. Öncesinde bir sunum alındı ve bilgi verildi. Teorik ve uygulama olarak iki kısımda bilgi alındı. Yerinde incelemeler yapıldı. Çöplerin ayrı ayrı depolanıp toplanıldığı gördük. Çöpler yetkili kişiler tarafından ayrılarak (plastik, kağıt) paketlenip depomla alanına götürüldü

Acteco Plastik ayrışma tesisi gezildi. Bu yer yine Acteco ‘ya bağlı Plastik fabrikalarının bulunduğu bir yerleşim yerinde kurulmuş.Atık plastikler türlerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemlerinden geçirilip hammadde haline getirildiği görülmüştür. Bu hammaddeler oyuncak fabrikalarında oyuncak yapımında kullanılmaktadır. Örneğin, Geri dönüştürülmüş siyah plastikten sony’nin plazma televizyonlarının ayaklarının imal edildiği bilgisi alındı.

isp_7

ITC: Seramik konusunda tüm ayrıntılı teknik bilgiler alındı.Seramik ile ilgili analiz laboratuarları incelendi.Küçük ölçekli seramik üretim tesisi gezildi. Uygulamalar hakkında bilgi alındı. Seramiğin hammaddeleri laboratuarlarda yerinde görüldü ve uygulamalar yerinde incelendi

isp_8

REACH İNNOVA : Yetkili kişi tarafından bilgi alındı. Reach uygulamalarının Avrupa Birliği Standartlarına göre nasıl yapıldığı hakkında bilgi alındı. Bu uygulamanın Avrupa düzeyinde incelenmesi , üretimden depolamaya, depolamadan tüketim aşamasına ve oluşan kimyasal atıkların bertarafına kadar kimyasallarla yapılan çalımalar da ve özellikle laboratuarlar da kimyasal risklerin önlenmesi konusundakatılımcılara yön göstermek ve bu konuda ki temel bilgileri aktarmaktadır.

isp_1

SONUÇ:

Proje kapsamında gerçekleştirilen seminerler ve teknik geziler sayesinde hem proje konusu ile ilgili teorik ve pratik bilgilere ulaşılmış hem de Almanya’da çalışma ortamları, tesislerin özellikleri, çalışma prensipleri, organizasyon yapıları hakkında gözlem yapma şansı edinilmiştir. Almanya’da bulunan büyük fabrikaların ziyaret edilmesi katılımcıların vizyonunun gelişmesini sağlamıştır. Bu ziyaretler neticesinde Almanya ve Türkiye arasında kıyaslama yapılabilmiştir. REACH konusunda Türkiye’nin nerede olduğu, Avrupa’nın bu konuda katettiği mesafe ve mevut durumu hakkında bilgi alınabilmiştir. Bunun yanı sıra Leonardo Da Vinci projelerinin genel işleyişi hakkında tecrübe sahibi olunmuştur. Ortağı olduğumuz projede katılımcı diğer kurum ve grupların olması sebebiyle kurumlar arası ve kişilerarası bilgi değişimi sağlanabilmiştir.