• 0505 521 0404
  • info@performproje.com
  • Sezenler Caddesi Cihan Sokak No:29/10 SIhhıye/ANKARA

Hakkımızda

Merkezimiz, çağın gereklerine uygun olarak yapılandırılmış, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları önceliğine almıştır. Bilginin her geçen gün değiştiği dünyamızda, sektörlerin çağa ayak uydurması, bilgiyi güncellemesi, yenileşmeye ve gelişmeye açık olması, yeni üretim ve pazar alanlarına kavuşması; deneyimli bir danışmanlığın destek ve çalışmalarıyla gerçekleşebilecektir.

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda, bilgi çağının gereği olarak kurum ve kuruluşlarda; değişimi gerçekleştirmek, verim ve kaliteyi arttırmak, yeni vizyonlar oluşturmaya yönelik hizmet alanlarımız aşağıda sunulmuştur.

PERFORM-İDER işbirliği ile Türkiye genelinde birçok projeyi hayata geçirmiş; Kalkınma Ajansları, Kırsal Kalkınma Yatırımının Desteklenmesi Programı, IPARD Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı, KOSGEB Hibe Destek Programlarından yararlanmanızı sağlayacak önemli katkıları, faaliyetlerin en son aşamasına kadar lojistik desteği sunacağımız umuduyla,

                                                                  Saygılarımızla